Ontspannen cliënten door de RelaxMaker

In een instelling of hospice kunnen cliënten op bepaalde momenten extra gespannen zijn of zelfs een angst aanval krijgen. In dergelijke gevallen kan de RelaxMaker worden ingezet als interventie instrument. De RelaxMaker is een bijzondere videobril die cliënten helpt te ontspannen op een natuurlijke manier, zodat de zorg- en rustmomenten soepeler verlopen voor de cliënt, zorgverlener en behandelaar.


“Het is een vriendelijke methode om onze cliënten af te leiden en rustiger te krijgen op een aangename wijze, in alle situaties waarin onze cliënten gespannen, onrustig of zelfs angstig zijn.”


Veelgestelde vraag: “Is de RelaxMaker alleen geschikt bij angstige cliënten?” Ons antwoord: “Nee, de RelaxMaker is geschikt voor een grote groep cliënten in alle gevallen dat ze gespannen of onrustig zijn.”

Ontspannen afleiding met speciale natuurbeelden

De videobril is compact van formaat, maar als je hem opzet merk je het grootse effect. De combinatie van beeld en geluid geeft je het gevoel dat je door een prachtig herfstbos loopt, aan een kabbelende rivier zit of met (jonge) dieren kunt spelen of aaien. Een andere werkelijkheid die zich vermengt met de omgeving waarin de cliënt is! De natuurbeelden zorgen ervoor dat cliënten op een rustgevende manier worden afgeleid van de omgeving en prikkels die zij hiervan ervaren. De cliënt is meer ontspannen, beter aanspreekbaar en normaliseert vaak zijn gedrag na korte tijd.

De RelaxMaker is geschikt voor jong en oud, voor mensen met (beginnende) dementie, verstandelijk beperkten en mensen met cognitieve en/of gedragsstoornissen en kan worden gebruikt binnen verschillende (para)medische omgevingen en verzorgingsmomenten zoals pedicure, manicure, kapper, gebitsverzorging en dergelijke. Maar ook cliënten met inslaapproblemen blijken in de praktijk baat te hebben bij de RelaxMaker.

Interventie instrument

De RelaxMaker is geen vervanging van entertainende hulpmiddelen zoals een TV, computerspelletje, film of voorstelling! De natuurbeelden waarmee we werken zijn een interventiemiddel om cliënten op een aangename en prettige wijze rustiger te krijgen in hele korte tijd. Zonder psychofarmaca!

Veel zorginstellingen ervaren reeds de voordelen voor het inzetten van de RelaxMaker als een interventie instrument tijdens momenten waarop onrust en/of angst de overhand neemt en zelfs bij escalaties.

Ook kan er eenvoudig met eigen beeldmateriaal (filmpjes al of niet met instructies) geëxperimenteerd worden, waardoor de interventie mogelijkheden toenemen voor zorgverleners en behandelaars.

In heel veel gevallen leidt de interventie met de RelaxMaker dat cliënten weer snel aanspreekbaar zijn en rust en kalmte ervaren. Eenvoudig, snel, zonder medicatie en dus ook zonder nadelige (bij)effecten. Wel zo prettig voor cliënten, zorgverleners en specialisten!